Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsinventering » Skogsmätning 2

Skogsmätning 2

Utförandeplaner
Kod: NM13SI02
Namn: Skogsmätning 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan mäta tillväxten på enskilda träd och bestånd
-kan utföra tillväxtberäkningar
-kan genomföra en stamanalys
-kan tolka resultaten från stamanalysen
-känner till fördelar och nackdelar med olika inventeringsmetoder
-kan planera och genomföra en linje-inventering
-kan räkna ut inventeringsresultat
-kan utföra mätningar för skogsfärdighetsbanor
-kan utföra mätningar för att bestämma höjdboniteten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen