Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkesmätning och lagring

Virkesmätning och lagring

Utförandeplaner
Kod: NM13VA05
Namn: Virkesmätning och lagring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-förstår virkesmätningens betydelse som del av anskaffningskedjan
-känner till de lagar och förordningar som lägger upp ramarna för mätning av virke och energived
-känner till de metoder som används för mätning av virke och energived
-kan tillämpa olika metoder för mätning av virke och energived
-kan lagra virke och energived i olika delar av kedjan utgående från kraven på råvarans egenskaper och färskhet
-kan följa de krav som insektskyddslagen ställer på lagring av virke
-känner till metoder som används för att förlänga lagringstiden på virke
-känner till de risker som kan kopplas till lagring av virke och energived
-förstår lagringskostnadernas betydelse i anskaffningskedjan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen