Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkeshandel

Virkeshandel

Utförandeplaner
Kod: NM13VA02
Namn: Virkeshandel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till hur marknaden för virke och energived fungerar
-känner till lagar och bestämmelser som styr virkeshandel och är insatt i centrala kontraktsfrågor
-kan redogöra för virkeshandelns skeden
-kan genomföra en anbudsprocess
-känner till prisbildning för rotskogar samt leverans- och specialvirke
-kan prissätta virke och energived
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen