Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötsel på specialområden » Skogsskötsel på torvmarker

Skogsskötsel på torvmarker

Utförandeplaner
Kod: BE16SS01
Namn: Skogsskötsel på torvmarker
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser
-känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd
-kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet
-kan bedöma torvmarkens dikningsduglighet och kan planera skogsdikningen
-kan tillämpa vattenvårdsåtgärder vid dikning
-förstår torvmarkernas och -moarnas föränderliga näringsämnesförhållanden
-förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner
-kan ge skötselråd om användningen av torvmoar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen