Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötselns metoder » Avverkningsteknik

Avverkningsteknik

Utförandeplaner
Kod: NM13VA01
Namn: Avverkningsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
-kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
-kan utföra basservice på motorsåg
-känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen