Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötselns metoder » Röjningsteknik

Röjningsteknik

Utförandeplaner
Kod: NM13SK01
Namn: Röjningsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan utföra röjning med röjsåg enligt givna instruktioner och med beaktande av arbetarskyddsbestämmelser
-kan utföra basservice på röjsåg
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen