Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Entreprenörskap » Ledarskap och arbetslagstiftning

Ledarskap och arbetslagstiftning

Utförandeplaner
Kod: BE16EN01
Namn: Ledarskap och arbetslagstiftning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till vad som krävs av arbets- och företagsledning för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet
-känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen
-känner till hur det personliga ledarskapet utvärderas och utvecklas
-kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper
-känner till arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, rättigheter och skyldigheter
-känner till den centrala arbetslagstiftningen för inhemsk och utländsk arbetskraft
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen