Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Introduktion i examensarbete » Undersökningsmetodik

Undersökningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: BE16IL01
Namn: Undersökningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till grunderna i vetenskapsteori
-klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
-kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
-kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
-kan utföra informationssökning från olika källor
-vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed
-förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen