Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Företagsekonomi » Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning

Utförandeplaner
Kod: BE16BEI01
Namn: Marknadsföring och försäljning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
-kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen
-förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder
-kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
-förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
-känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster
-känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen