Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Skogsskötselns ekologi » Skogstyper och dendrologi

Skogstyper och dendrologi

Utförandeplaner
Kod: NM13BK01
Namn: Skogstyper och dendrologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
-känner till skogstypsklassificeringen
-kan identifiera växter för skogstypsklassificering
-kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildningen inom bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen