Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Skogsskötselns ekologi » Botanik och ekologi

Botanik och ekologi

Utförandeplaner
Kod: BE16SE01
Namn: Botanik och ekologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar
-känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration
-förstår växtsystematikens grunder.
-känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem.
-känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster
-kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildningen inom bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen