Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK » Administration

Administration

Utförandeplaner
Kod: ELA14AM
Namn: Administration
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan konstruera datorsystem och har förståelse för perifera system och deras krav vid systemlösningar relaterade till distribuerade system
- kan använda sig av och förstå sig på IKT teknik
- förstår vad och hur hållbarutveckling påverkar stora IT system.
- förstår kontexten och vet hur de olika faktorerna beaktas vid planering och konstruktion av IT system som en integrerad del av samhället.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen