Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK » Systemutveckling

Systemutveckling

Utförandeplaner
Kod: ELA14SU
Namn: Systemutveckling
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- förstår grunderna i elektroteknik och analog elektronik, samt kan använda sig av relevanta mätinstrument, för att diagnostisera och lösa hårdvarurelaterade problem.
- känner till branschrelaterade teorier och deras koppling till IT problem.
- känner till slutna och öppna lösningar och förstår deras betydels vid val av systemlösning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen