Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Styr- och övervakningssystem » Industriell kommunikationsteknik

Industriell kommunikationsteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14ST03
Namn: Industriell kommunikationsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Datakommunikation, Nätverk
Kursspecifika kompetenser: Se bifogade pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10819_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen