Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Utveckling och ledarskap » Ekonomisk styrning och uppföljning

Ekonomisk styrning och uppföljning

Utförandeplaner
Kod: SHV16UL03
Namn: Ekonomisk styrning och uppföljning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

Är väl förtrogen med offentliga sektorns ekonomistyrning
och privatföretagsekonomi

Kan tillämpa och analysera ekonomisk rapportering och ekonomiska prestationsmått

Kan planera, förverkliga och slutredovisa projekt med extern finansiering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen