Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elkraftssystem » Elanvändning

Elanvändning

Utförandeplaner
Kod: ELA14EK01
Namn: Elanvändning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Energiproduktion
Kursspecifika kompetenser: Se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10791_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen