Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elinstallation » Ritteknik inom elektroteknik

Ritteknik inom elektroteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14EI01
Namn: Ritteknik inom elektroteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Ritteknikens grunder
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10786_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen