Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik » Installationsteknikens grunder

Installationsteknikens grunder

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET12
Namn: Installationsteknikens grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, AC
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10772_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen