Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Matematik » Vektor- och matrisalgebra

Vektor- och matrisalgebra

Utförandeplaner
Kod: ELA14MA01
Namn: Vektor- och matrisalgebra
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Geometri och vektorer, Derivator och integraler
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10708_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen