Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Produktionsekonomiska studier » ERP-system

ERP-system

Utförandeplaner
Kod: PRE14PE07
Namn: ERP-system
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Godkänd kurs i Produktionsplanering 1.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10316_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen