Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Produktionsekonomiska studier » Ledarskap

Ledarskap

Utförandeplaner
Kod: PRE14PE06
Namn: Ledarskap
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Grundkurs i företagsekonomi, 3 sp, och bokföring och Arbetsledning, 3 sp.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10315_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen