Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Produktionsekonomiska studier » Produktutveckling

Produktutveckling

Utförandeplaner
Kod: PRE14PE05
Namn: Produktutveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10314_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen