Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Företagsekonomi » Globalisering, nätverk och makroekonomi

Globalisering, nätverk och makroekonomi

Utförandeplaner
Kod: PRE14FE04
Namn: Globalisering, nätverk och makroekonomi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Godkänd kurs i företagsekonomi, minst 3 sp, grundkurser i marknadsföring, minst 3 sp och exportmarknadsföring, minst 3 sp.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10303_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen