Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Företagsekonomi » Företagsanalys

Företagsanalys

Utförandeplaner
Kod: PRE14FE03
Namn: Företagsanalys
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Godkänd kurs i Företagsekonomi, minst 3 sp, grundkurs i bokföring, minst 3 sp, Kostnads- och investeringskalkyl, minst 3 sp.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10302_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen