Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Företagsekonomi » Bokföring

Bokföring

Utförandeplaner
Kod: PRE14FE01
Namn: Bokföring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Företagsekonomi minimi 3 sp.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10300_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen