Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier profilering: Maskinkonstruktion » Teknisk dimensionering 1 » Maskinmatematik

Maskinmatematik

Utförandeplaner
Kod: MAP14TD05
Namn: Maskinmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner o ekvationer, Geometri o vektorer, Dervata och integraler, Differentialekvationer samt Grundläggande mekanik
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10170_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen