Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Näringsliv » Teknisk och ekonomisk rapportering

Teknisk och ekonomisk rapportering

Utförandeplaner
Kod: TKV14TR01
Namn: Teknisk och ekonomisk rapportering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Svenska
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 9989_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen