Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Musikbranschen » Musik och Business

Musik och Business

Utförandeplaner
Kod: MU14MB02
Namn: Musik och Business
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall

-ha fördjupade kunskaper om musikbranschen.

-ha kunskaper om hur man strategiskt bygger upp musikbusiness på ett nationellt och internationellt plan.

- inom sitt fördjupningsområde kunna bygga upp nätverk och strategier inom både musikproduktion och livescenen.

- ha insikt i hur man kan marknadsföra sin kunskap.

- ha kunskaper om och förstår vikten av en bra kommunikation på alla nivåer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen