Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Musikbranschen

Musikbranschen

Utförandeplaner
Kod: MU14MB
Namn: Musikbranschen
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen