Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Utvecklingsinriktat vårdarbete » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod: USS15UV01
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett vetenskapligt sätt (med fokus på vårdvetenskaplig forskning) utföra, presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt i mångprofessionella team
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen