Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Musiker (YH) » Grundstudier » Allmänna studier

Allmänna studier

Utförandeplaner
Kod: UOKUÖ10AS
Namn: Allmänna studier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen