Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Specialiseringspraktik

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Specialiseringspraktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 18    År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper: Gårdsförlagda studier
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Specialiseringspraktiken utgör en obligatorisk del av agrolog (YH) - examen, har en central betydelse för studerandes individuella yrkesprofilering och den bör anknyta till de individuellt valda och godkända yrkesstudierna. Studerande skall kunna utföra och skriftligt rapportera om centrala arbetsuppgifter inom branschen. Studerande skall förstå och skriftligt kunna redogöra för bland annat hur den aktuella organisationen är uppbyggd och för hur ekonomin fungerar. Studerande skall kunna redogöra för praktik- och arbetsplatsens relation till sin omgivning, t ex för aktuella nätverk och regionens jordbruksproduktion.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar: Studerande skall genomföra sammanlagt minst 100 dagars specialiseringspraktik, vid en eller flera, enligt uppställda kriterier godkända valbara praktikplatser inom naturbrukssektorn i Finland eller utomlands. Specialiseringspraktiken indelas i fem delar om vardera 20 stycken praktikdagar. Varje del motsvarar 6,0 sp.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen