Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Valfria studier » Valfria studier inom lantbruksnäringarna » Projektkurs, medverkan vid en fackmässa

Projektkurs, medverkan vid en fackmässa

Utförandeplaner
Kod: NM13VL03
Namn: Projektkurs, medverkan vid en fackmässa
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall i en projektgrupp planera, genomföra och utvärdera medverkan med en egen utbildningsmonter vid en aktuell fackmässa inom branschen, t ex Elma-landsbygdsmässa.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar: Aktiv medverkan vid en fackmässa inom branschen förutsätter i allmänhet goda muntliga språkkunskaper i svenska, finska och engelska.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen