Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Valfria studier » Valfria studier inom lantbruksnäringarna » Lantbruksteknikresa

Lantbruksteknikresa

Utförandeplaner
Kod: NM13VL02
Namn: Lantbruksteknikresa
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall genomföra och skriftligen rapportera en studieresa till en mässa med ett lantbrukstekniktema, t ex Elmiamässan eller KoneAgria, samt till studieresan hörande företagsbesök.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen