Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Husdjursproduktion » Fjäderfä

Fjäderfä

Utförandeplaner
Kod: NM13HP05
Namn: Fjäderfä
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå de faktorer som påverkar fjäderfäproduktionens lönsamhet. Studerande skall känna till de krav som fjäderfän ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ägg- respektive slaktkycklingsproduktion. Studerande skall kunna optimera fjäderfäproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav. Studerande skall känna till de faktorer som påverkar kläckning och uppfödning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen