Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Husdjursproduktion » Får

Får

Utförandeplaner
Kod: NM13HP04
Namn: Får
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå de faktorer som påverkar fårproduktionens lönsamhet. Studerande skall känna till de krav som fåren ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ull- respektive köttproduktion. Studerande skall kunna optimera fårproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen