Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Husdjursproduktion » Nötkreatursproduktion

Nötkreatursproduktion

Utförandeplaner
Kod: NM13HP02
Namn: Nötkreatursproduktion
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå vilka krav nötkreaturen ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid olika former av produktion. Studerande skall lära sig vilka faktorer som inverkar på nötkreatursproduktionens resultat och kunna optimera dessa. Studerande skall på ett teoretiskt och praktiskt plan känna till hur produktionsanläggningar för husdjur bör utformas för att vara ändamålsenliga och effektiva men samtidigt trivsamma.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen