Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Valfria studier » Valfria studier inom lantbruksnäringarna » Småskalig virkesförädling

Småskalig virkesförädling

Utförandeplaner
Kod: NM13VL01
Namn: Småskalig virkesförädling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall veta hur man tillverkar och torkar sågat virke med småskaliga metoder och känna till hur sågat virke på olika sätt kan vidareförädlas i liten skala. Studerande skall kunna uppskatta sina egna förutsättningar, nödvändiga investeringar, råvarubehov, storleken på marknaden och det ekonomiska resultatet för verksamheten.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen