Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Valfria studier » Valfria studier inom lantbruksnäringarna

Valfria studier inom lantbruksnäringarna

Utförandeplaner
Kod: NM13VL
Namn: Valfria studier inom lantbruksnäringarna
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar: Valbara fördjupande studier inom växtodling eller husdjursproduktion, utöver vad den individuellt godkända studieplanen förutsätter, kan avläggas som valfria studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen