Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Växtproduktion » Maskinteknik

Maskinteknik

Utförandeplaner
Kod: NM13VP05
Namn: Maskinteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till traktorteknik, framförallt motorteknik, hydraulik, transmissioner samt elektronik. Studerande skall kunna hantera olika maskinelement, bland andra lager och remmar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen