Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » VALBARA YRKESSTUDIER » Växtproduktion » Växtnäringshushållning

Växtnäringshushållning

Utförandeplaner
Kod: NM13VP01
Namn: Växtnäringshushållning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mark I
Mark II
Växtnäring I
Växtnäring II
Växtnäring III
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till hoten mot lantbrukets produktionsresurser och kunna bedöma lantbrukets bidrag gällande olika miljöföroreningar. Studerande skall få inblick i och förstå kauasala samband mellan flöden, balanser och förluster av växtnäring. Studerande skall kunna göra upp fält-, grind- och gårdsbalanser och kunna identifiera risker för växtnäringsförluster. Studerande skall kunna planera produktionssystem och odlingsåtgärder så att risken för växtnäringsförluster minimeras.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen