Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Landsbygdsföretagande » Investering och finansiering

Investering och finansiering

Utförandeplaner
Kod: NM13LF04
Namn: Investering och finansiering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Kompetenser motsvarande kurserna:
Bokföring och redovisning
Ekonomistyrning
Marknadsföring och försäljning
Praktiskt ledarskap
Starta eget
Gårdsbrukets redovisning och räkenskapsanalys
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till betalningsströmmarna i företaget och faktorer som påverkar dessa. Studerande skall kunna göra upp en omfattande ekonomiplan med alternativa produktionsberäkningar för ett gårdsföretag, med hjälp av tillgängliga excelkalkylprogram, samt kunna beräkna de olika alternativens lönsamhet och likviditet.
Studerande skall kunna göra upp budgetar för gårdsföretag och investeringskalkyler utgående från gällande bestämmelser om investeringsstöd.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen