Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Landsbygdsföretagande » Produktionsvillkor

Produktionsvillkor

Utförandeplaner
Kod: NM13LF01
Namn: Produktionsvillkor
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall behärska grundläggande nationalekonomiska begrepp och förstå hur internationella avtal och bestämmelser inverkar på olika slags landsbygdsföretag i Finland. Studerande skall inhämta ett aktuellt kunnade om principer och bestämmelser gällande gårdsbrukets olika produktions-, miljö-, och investeringsstöd. Studerande skall delta i, analysera och skriftligt rapprtera ett obligatoriskt landsbygdspolitiskt seminarium. Studerande skall i projektgrupper kunna ansvara för, planera, genomföra, utvärdera samt skriftligt och muntligt kunna rapportera seminarier tillsammans med alumner och arbetslivskontakter i branschen inom ramen för temat "aktuellt i lantbruket".
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen