Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Fältförlagda studier » Sommarkurs

Sommarkurs

Utförandeplaner
Kod: NM13FS02
Namn: Sommarkurs
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall bekanta sig med praktiska detaljer kring uppläggning och skötsel av fältförsök. Studerande skall kunna identifiera de vanligaste förekommande ogräsarterna i spannmål-, oljeväxt-, vall-, och sockerbetsodling. Studerande skall öva upp praktiska färdigheter gällande användning av SPAD-diagnos i stråsäd samt kunna invetera och bedöma behovet av praktiska växtskyddsåtgärder i fält under våren och försommaren. Studerande skall behärska grundläggande växtskyddsteknik och känna till tröskan. Studerande skall aktivt kunna delta i, analysera och skriftligt rapportera en studieresa i Finland.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar: Under sommarkursens obligatoriska studieresa besöks olika företag och produktionsanläggningar inom branschen på olika håll i Finland. Studieresans riktning varierar under olika år så att studieresan dessutom kan avläggas som en valfri studieprestation motsvarande 1,0 sp.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen