Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder » Husdjurens hälsovård och djurskydd

Husdjurens hälsovård och djurskydd

Utförandeplaner
Kod: NM13HG03
Namn: Husdjurens hälsovård och djurskydd
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall lära sig grunderna i djurhälsovård med tonvikt på sjukdomsförebyggande åtgärder. Studerande skall veta vad som inverkar på en bra djurhälsa, förorsakar sjukdom hos husdjur, vilka symptom vanliga djursjukdomar ger och vilka åtgärder man bör vidta då olika slags produktionsdjur i ett gårdsföretag insjuknar. Djurskyddslagstiftningen och etiska aspekter ställer vissa krav på husdjursproduktionen och studerande skall ha en insikt i vilka regler, krav och begränsningar som inverkar på husdjursproduktionen och hur dessa påverkar produktionsförutsättningarna.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen