Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder » Husdjursutfodring

Husdjursutfodring

Utförandeplaner
Kod: NM13HG02
Namn: Husdjursutfodring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall lära sig grunderna i husdjursskötsel med fokusering på fodrets byggstenar och djurens behov av energi och näringsämnen samt hur man utformar foderstater och planerar husdjursutfodring med beaktande av olika inverkande faktorer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen