Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder » Förutsättningar för husdjursproduktion

Förutsättningar för husdjursproduktion

Utförandeplaner
Kod: NM13HG01
Namn: Förutsättningar för husdjursproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå husdjurens anatomi och fysiologi och dess inverkan på utfodringen samt hur fortplantningen fungerar för olika arter.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen