Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Gårdsbrukets skog » Skogsbruksplanering

Skogsbruksplanering

Utförandeplaner
Kod: NM13GS03
Namn: Skogsbruksplanering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Produktion på gårdens skogsmark I
Produktion på gårdens skogsmark II
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå betydelsen av ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Studerande skall känna till den nationella databasen över skogstillgångar och kunna använda tjänsten www.minskog.fi inom gårdsskogsbruket. Studerande skall veta vad en skogsbruksplan innehåller och med hjälp av den kunna uppskatta skogsbrukets betydelse för hela verksamheten i ett gårdsbruksföretag. Studerande skall grovt kunna uppskatta volym, tillväxt och avverkningsmöjligheter ute i terrängen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen