Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Gårdsbrukets skog » Användning av gårdens skogsresurser

Användning av gårdens skogsresurser

Utförandeplaner
Kod: NM13GS04
Namn: Användning av gårdens skogsresurser
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Produktion på gårdens skogsmark I
Produktion på gårdens skogsmark II
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall uppnå grundläggande kunskaper i virkeshantering och virkesdrivning. Studerande skall veta vad som påverkar virkespriset för olika sortiment vid försäljning. Studerande skall veta hur virkesdrivning utförs i praktiken med maskiner och redskap som är planerade för gårdsbrukare. Studerande skall ha en uppfattning om sin egen effektivitet och förmåga gällande skogsarbete för att kunna räkna ut lönsamhet för olika försäljningssätt och olika former av entrepenadarbete.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen