Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH) » Yrkesstudier » Gårdsbrukets skog » Produktion på gårdens skogsmark II

Produktion på gårdens skogsmark II

Utförandeplaner
Kod: NM13GS05
Namn: Produktion på gårdens skogsmark II
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till samhällets styrning av skogsbruket i form av begränsningar och möjligheter. Studerande skall känna till hur trädbestånd i skogen utvecklas under en omloppstid och hur de behöver skötas för att man skall uppnå en lönsam virkesproduktion. Studerande skall känna till grunderna för hyggesfritt skogsbruk.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen